Sääalan Termistöä:

Tuulen hyytävyys:

Tuulen hyytävyys on arvio mittaushetkellä tuulen aiheuttamasta henkilökohtaisesta kylmyyden tuntemuksesta. Tuuli jäähdyttää ihmiskehoa tehokkaasti, jolloin ihminen kokee ympäröivän lämpötilan alhaisempana kuin mitä lämpömittari näyttää. Voimakas tuulen aiheuttama kehon jäähtyminen altistaa myös herkästi paleltumille.

Kastepiste:

Kastepiste on lämpötila, jossa ilmassa oleva kosteus alkaa tiivistyä vedeksi. Tästä voidaan päätellä sumun todennäköisyyttä.

Suhteellinen Ilmanpaine:

Suhteellinen mittaus antaa laskennallisen ilmanpaineen merenpinnalla. Arvo on vertailukelpoinen koko maan tai tietyn alueen ilmanpaineen kanssa. Television ja radion säätiedotuksissa ilmoitetaan suhteellinen ilmanpaine.

Absoluuttinen Ilmanpaine:

Absoluuttinen mittaus näyttää ajalle ja paikalle ominaisen todellisen ilmanpaineen.

Tuuli:

Tyyntä = 0 m/s
Heikkoa tuulta = 1 - 3 m/s
Kohtalaista tuulta = 4 - 7 m/s
Navakkaa tuulta = 8 - 13 m/s
Kovaa tuulta = 14 - 20 m/s
Myrskyä = 21 - 32 m/s
Hirmumyrskyä = yli 32 m/s
Kovan tuulen varoitus = tuuli yli 14 m/s
Myrskyvaroitus = tuuli yli 21 m/s

Halla:

Yön alin lämpötila maanpinnassa alle 0 Celsius astetta.

Ankaraa hallaa:

Yön alin lämpötila maanpinnassa alle -4 Celsius astetta.

Kuvia Sääasemasta:

Kuva 1 Kuva 2
Kuva 3 Kuva 4